hk.jpg

 

 

 

 

'그림의 곁' 저자 김선현 교수 초청 특강

 

 

국내 미술치료계의 권위자 김선현 차의과학대학교 교수가

여성의 삶을 위로하는 책 ‘그림의 곁’으로 다문화가정 여성들을 위한

특강을 진행합니다.

많은 분들이 오셔서 그림과 책... 그리고 함께하는 사람으로

치유 받고 가는 시간이 됐으면 합니다.

 

 

                                                                      일   시 : 8월 10일(목) 11시~12시30분

                                                                 장   소 : 관악구 삼성동 행복나무 카페

                                                                 강   사 : 김선현 대학교수, 작가

                                                                                  소속 처의과학대학교(교수)

                                                                                  학력  한양대학교 대학원 이학 박사

                                                                                  경력

                                                                                  2015년 여성가족부장관 표창경력

                                                                                  2016.03~2017.02 베이징대학교 의과대학 교환교수

                                                                                  2015.10~ 대한트라우마협회 회장

                                                                                  2014.11~ 세계미술치료학회 회장

                                                                                  2013.09~2015.06 차의과학대학교 미술치료대학원 원장

 

 

 

많은 분들이 오셔서 공감하고 치유받는 시간이 되었으면 합니다.

김선현 교수님의 특강 많이 기대해주세요^^

 

문의 : 담당 장소희 02-6713-3028

 

감사합니다.

 

 

*아래 링크로 들어가셔서 신청서를 작성해주시기 바랍니다.

>> https://docs.google.com/forms/d/1RUWboBTxsR6Equo1v8_lu0zVHHmQXvoOoRU-Ozg1guM/edit 

 

 

 

 

                             

 

 

  • asianhub 2017.08.08 11:32
    https://store.naver.com/restaurants/detail?id=324065145
  • asianhub 2017.08.08 11:33
    오시는 길 네이버에서 "까페행복나무" 검색해주세요. 서울 관악구 신림로 143