1. notice

  [에코인형기증] 에코인형을 "경기도아동지역센터"에 기증하였어요!

  Date2019.08.22 Byasianhub Views40
  read more
 2. No Image notice

  [에코인형 기증] 논산 캄보디아새해축제 쫄츠남 행사에서 다문화가정 아이들에게 인형 기증

  Date2019.04.30 Byasianhub Views44
  read more
 3. notice

  [문예지도-동화책읽어주기] 봉사자분들에게 도움되는 꿀팁!!

  Date2018.08.03 Byasianhub Views128
  read more
 4. No Image

  2016.01.30 승부 승희네 동화책 읽어주기 봉사활동

  Date2016.02.05 By예린 Views51
  Read More
 5. No Image

  2016.01.16 승부 승희네 동화책 읽어주기 봉사활동

  Date2016.02.05 By예린 Views34
  Read More
 6. 2016.1.16 용근이네 책 읽어주기

  Date2016.01.26 By로준로준 Views48
  Read More
 7. 2016.1.9 용근이네 책 읽어주기

  Date2016.01.26 By로준로준 Views26
  Read More
 8. 2015.12.26 용근이네 책 읽어주기

  Date2016.01.22 By로준로준 Views35
  Read More
 9. 2015.11.7 용근이네 책읽어주기

  Date2016.01.22 By로준로준 Views29
  Read More
 10. 2015.10.24 용근이네 책 읽어주기

  Date2016.01.22 By로준로준 Views23
  Read More
 11. 2016. 1월 9일 승부 승희 동화책읽어주기 봉사활동

  Date2016.01.15 By예린 Views86
  Read More
 12. 2015. 10. 17 용근이네 동화책 읽어주기 봉사활동

  Date2015.12.10 By로준로준 Views207
  Read More
 13. 12월 첫 한국어 수업 풍경

  Date2015.12.01 Byasianhub Views100
  Read More
 14. 2015.10.10 용근이네 동화책 읽어주기

  Date2015.10.13 By로준로준 Views163
  Read More
 15. 광신고 윤미선 학생, 동화책기증

  Date2015.10.12 Byasianhub Views298
  Read More
 16. 양말인형 카자흐스탄 다문화가정 아동에게 전달

  Date2015.10.12 Byasianhub Views155
  Read More
 17. 양말인형 캄보디아 다문화가정 아이들에게 전달

  Date2015.10.12 Byasianhub Views205
  Read More
 18. 2015.09.20 중도입국학생 한국어지도

  Date2015.10.02 Byasianhub Views92
  Read More
 19. 2015.09.20 자희네 동화책읽어주기

  Date2015.10.02 Byasianhub Views135
  Read More
 20. 2015.09.20 용제네 동화책 읽어주기

  Date2015.10.02 Byasianhub Views85
  Read More
 21. 2015.09.13 중도입국청소년 한국어지도

  Date2015.10.02 Byasianhub Views129
  Read More
 22. 2015.09.05 자희네 동화책읽어주기

  Date2015.10.02 Byasianhub Views265
  Read More
 23. 2015.09.06 용제네 동화책읽어주기

  Date2015.10.02 Byasianhub Views72
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8